Zo werken we bij Royal SMIT

Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn cruciaal voor Royal SMIT omdat we streven naar een werkomgeving die onze medewerkers beschermt, hun welzijn bevordert en tegelijkertijd een positieve impact heeft op de planeet en toekomstige generaties.

image

Veiligheid

Bij Royal SMIT staat veiligheid voorop, zowel voor onze medewerkers als voor bezoekers van onze faciliteiten. 

We hechten enorm veel waarde aan een veilige werkomgeving en streven ernaar dit duidelijk te maken in alles wat we doen. Ons bedrijf heeft een sterke toewijding aan veiligheid; het is onze topprioriteit. 

We geloven in voortdurende verbetering en streven ernaar om de veiligheidsnormen voortdurend te verhogen. Dit betekent dat we niet alleen voldoen aan de bestaande veiligheidsnormen, maar er ook naar streven deze normen te overtreffen. 

Bij Royal SMIT geloven we dat een cultuur van veiligheid essentieel is voor ons succes en daarom streven we er voortdurend naar om onze veiligheidspraktijken te verbeteren en te versterken.

image

Gezondheid

Bij Royal SMIT koesteren we onze medewerkers en streven we ernaar om hen duurzaam inzetbaar te houden, terwijl we tegelijkertijd streven naar het zijn van een aantrekkelijke en betere werkgever. 

We geloven sterk in het belang van het welzijn van onze medewerkers, omdat we ervan overtuigd zijn dat vitale medewerkers energiek, gemotiveerd, productief en gelukkiger zijn. Daarom investeren we in programma's en initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, zoals fitnessvoorzieningen, gezondheidszorgprogramma's en flexibele arbeidsregelingen. 

Door te streven naar het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarin hun welzijn centraal staat, streven we ernaar om niet alleen een aantrekkelijke werkgever te zijn, maar ook om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen.

image

Duurzaamheid

Bij Royal SMIT zorgen we voor huidige en toekomstige generaties, inclusief medewerkers en omgeving. In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie in balans. We streven ernaar onze activiteiten zo te beheren dat ze zowel onze bedrijfsdoelen als het welzijn van medewerkers en gemeenschappen dienen. Door te investeren in milieuvriendelijke praktijken en lokale gemeenschapsinitiatieven, willen we een positieve impact hebben op onze omgeving en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Waar wij als Royal SMIT de meeste invloed op hebben:

  • Goede gezondheid & welzijn voor medewerkers
  • Betaalbare en duurzame energie 
  • Klimaatverandering tegengaan 
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur
  • Dezelfde rechten & kansen voor mannen en vrouwen 
  • Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van de welvaart