Integrale Planner

 • Nijmegen
 • fulltime

Royal SMIT Transformers is een bedrijf dat constant in beweging blijft. Een bedrijf dat boeit en er écht toe doet. Het ontwerpen en construeren van de beste transformatoren in de markt is wat ons drijft. In een dynamische markt als de onze is het van cruciaal belang dat we de concurrentie het hoofd bieden. Om die te kunnen blijven doen zijn wij op zoek naar een Integrale planner.


De Integrale Planner zorgt voor de realisatie van de integrale bedrijfsplanning gebaseerd op optimale bezetting van mensen, middelen en materialen ten behoeve van een tijdige levering van orders. Hierbij wordt er rekening gehouden van de volgende aspecten:

 • Kwaliteit;
 • Tijd;
 • Geld;
 • Vereiste (klanten-)milestones;
 • Tevens zorgt de integrale planner voor daarbij behorende planningsdocumenten voor productie.


De basis voor deze planning is opgegeven vanuit de organisatie van beschikbare capaciteit en plan parameters (zoals te hanteren doorlooptijden en eventuele beperkingen zoals onderhoud, kalibratie etc.). De standaard doorlooptijd van een project ligt tussen de 9-12 maanden.


De integrale planner verstrekt informatie aan Projecten en Marketing & Sales en betreffende de beschikbare capaciteiten en realiseerbare levertijden t.b.v. (potentiële) projecten.


De werkzaamheden van een integrale planner:

 • Bewaakt en toetst de benodigde en beschikbare capaciteiten en geeft de vrije capaciteit aan t.b.v. (potentiële) projecten;
 • Benoemt en signaleert potentiële knelpunten in de planning van het totale voortbrengingsproces. Bij voorkomende knelpunten doet de Integrale planner voorstellen voor het planningsoverleg met betrekking tot mogelijke oplossingen;
 • Overlegt met, ondersteunt en adviseert de operationele afdelingshoofden en het Managementteam t.a.v. aanpak en realisatie van de integrale planning. De Integrale planner is mede daartoe lid van het planningsoverleg;
 • Zorgt voor de logistieke interpretatie van projecten en bespreekt deze met betrokkenen.

Kenmerken integrale planner:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis en affiniteit met de techniek en logistieke processen;
 • Sterk in planning;
 • Opvolgen van geldende procedures, voorschriften en richtlijnen van de organisatie en de verbetering hiervan;
 • Professioneel in de Engelse taal in woord en geschrift;
 • Technisch inzicht, flexibiliteit en creativiteit ten behoeve van het oplossen van complexe planningsproblemen.

De integrale planner rapporteert direct aan de manager planning en heeft daarnaast functionele contacten met diverse afdelingen als sales, projecten, engineering, productie en kwaliteit.


Stel je loopt over van enthousiasme maar twijfelt of je wel volledig aan dit profiel voldoet, dan bespreken we dit graag een keer telefonisch met je. Neem contact op met René Westen via +31 6 11 09 81 72.